Tutustu ohjelmaan 2019-10-06T19:07:01+00:00
Loading...

Tutustu ohjelmaan

Päiväkoti-ikäisille suunniteltujen Ympyräiset tuotteiden kanssa tunnetaitojen oppiminen on hauskaa!

Uusi Tunnetaito-ohjelma on syntynyt upeasta yhteistyöstä

Uusi Tunnetaito-ohjelma on syntynyt upeasta yhteistyöstä, joka on tuonut yhteen Ympyräiset-konseptin tekijät ja The FamilyBoost Oy:n psykologit. Julia Pöyhönen ja Heidi Livingston vastaavat Tunnetaito-ohjelman opetusmateriaalista ja lasten harjoitteista. He ovat paljon käytännön työtä tehneitä psykologeja erityisosaamisenaan lapsen kehityksen, vanhemmuuden  ja perheen vuorovaikutuksen tukeminen.

SEL-malli

Viitekehyksenä Ympyräiset Tunnetaito-ohjelmassa käytetään SEL-mallia (Social and Emotional Learning). Siinä sosioemotionaalinen oppiminen on jaettu viiteen sektoriin: itsetietoisuus, itsesäätely, vastuullinen päätöksenteko, ihmissuhdetaidot ja sosiaalinen tiedostavuus. Ympyräiset Tunnetaito-ohjelma kattaa näin ollen koko sosioemotionaalisen oppimisen kokonaisuuden.

Tunnetaito-ohjelma on jaettu aikuisten ja lasten tuokioihin

Tunnetaito-ohjelma on jaettu aikuisten ja lasten tuokioihin. Aikuisten tuokioissa opitaan videoiden ja tehtävien avulla, miten päiväkodissa voidaan tukea lasten sosioemotionaalista kehitystä arkisissa tilanteissa. Aikuisten tuokioilla pohditaan myös toimintamalleja sellaisten lasten käytösmuotojen kanssa, jotka yleensä haastavat päiväkodin ryhmätoimintaa. Lisäksi valmistaudutaan ja suunnitellaan lasten Tunnetuokioita.

Lasten Tunnetuokioissa tutustutaan tunnetaitoihin monipuolisesti satujen, keskustelun ja erilaisten tehtävien avulla. Tämän lisäksi annetaan lukuisia vinkkejä siihen, miten lapsen tunnetaitoja voi vahvistaa arkisissa vuorovaikutustilanteissa päiväkotipäivän aikana.

Tunnetaito-ohjelman materiaali

  • Verkkosivusto (opetusvideot ja materiaalin lataus)
  • Tehtäväkirja (vinkit, harjoitukset ja muistiinpanot)
  • 6 satukirjaa
  • Tunnekortit
  • Vahvuuskortit
  • Hengityskortit
  • Paljon muuta innostavaa materiaalia lapsille

Pilottiprojekti

Ympyräiset Tunnetaito-ohjelma oli käytössä useassa suomalaisessa päiväkodissa kevään 2019 aikana. Pilottikäyttö jatkuu elokuussa 2019 uusissa päiväkodeissa. Psykologian tohtori Maryam Zarra-Nezhad toteuttaa pilottiprojektista tutkimuksen ”Tunnetaitojen opetuksen vaikutuksen seuraaminen päiväkodeissa”.  Maryam on erikoistunut aiheisiin lasten sosiaaliemotionaalisten taitojen kehitys ja vanhemmuus.

MaryamZarra-Nezhad
Ph.D. in Developmental Psychology

Syksyn tutkimus- ja pilottipäiväkodit on valittu. Kiitos valtavasta kiinnostuksesta!

Ohjelma on tulossa laajempaan jakeluun alkuvuodesta 2020.

Lisätietoja:

Mari Korkeamäki
Rounders Entertainment Oy
mari.korkeamaki@rounders.fi
Puh. 040 351 8882