Tutustu ohjelmaan 2019-11-19T15:55:54+00:00
Loading...

Tutustu ohjelmaan

Päiväkoti-ikäisille suunniteltujen Ympyräisten kanssa tunnetaitojen oppiminen on hauskaa! Ohjelma on rakennettu tukemaan tunnetaitojen oppimista kokonaisvaltaisesti ja se sisältää niin fyysisiä liikunnallisia leikkejä ja harjoituksia, musiikkia, piirtämistä, askartelua, kuin keskusteluja.

Psykologinen kehittämä ohjelma

Tunnetaito-ohjelman sisällöstä vastaavat Julia Pöyhönen ja Heidi Livingston ovat psykologeja erityisosaamisenaan lapsen kehityksen, vanhemmuuden sekä lapsen ja vanhemman välisen vuorovaikutuksen tukeminen. Lempeällä otteella Julia ja Heidi tuovat esiin läpi koko ohjelman, että tunnetaitojen opetteleminen lapsen kanssa ei rajoitu vain Tunnetuokioihin, vaan päiväkodin arki on täynnä tunteita ja samalla myös tilanteita harjoitella tunnetaitoja. Lapsi voi kasvaa tunneälykkääksi aikuiseksi, kun lapsen ympärillä olevat aikuiset toimivat tunnetaitoja tukevalla tavalla arjessa lapsen kanssa.

SEL-malli

Viitekehyksenä Ympyräiset Tunnetaito-ohjelmassa käytetään SEL-mallia (Social and Emotional Learning). Siinä sosioemotionaalinen oppiminen on jaettu viiteen sektoriin: itsetietoisuus, itsesäätely, vastuullinen päätöksenteko, ihmissuhdetaidot ja sosiaalinen tiedostavuus. Ympyräiset Tunnetaito-ohjelma kattaa näin ollen koko sosioemotionaalisen oppimisen kokonaisuuden. Siinä käsitellään monia Varhaiskasvatussuunnitelman (VASU) oppimistavoitteita mielenkiintoisella ja lapsia aktivoivalla tavalla.

Tunnetaito-ohjelma on jaettu aikuisten ja lasten tuokioihin

Tunnetaito-ohjelma on jaettu aikuisten ja lasten tuokioihin. Aikuisten tuokioissa opitaan videoiden ja tehtävien avulla, miten päiväkodissa voidaan tukea lasten sosioemotionaalista kehitystä arkisissa tilanteissa. Aikuisten tuokioilla pohditaan myös toimintamalleja sellaisten lasten käytösmuotojen kanssa, jotka yleensä haastavat päiväkodin ryhmätoimintaa.

Lasten Tunnetuokioissa tutustutaan tunnetaitoihin monipuolisesti satujen, keskustelun, leikkien, taiteen ja musiikin keinoin. Tämän lisäksi annetaan lukuisia vinkkejä siihen, miten lapsen tunnetaitoja voi vahvistaa arkisissa vuorovaikutustilanteissa päiväkotipäivän aikana. Tunnetuokiot tarjoavat oivallisen väylän tunnetaitojen tietoiseen harjoittelemiseen. Lapsi oppii sosiaalisia taitoja vuorovaikutuksessa muiden kanssa ja tunnetuokioiden lisäksi arkiset kohtaamiset päiväkotipäivän aikana ovat tärkeitä oppitunteja.

Tunnetaito-ohjelman materiaali

  • Verkkosivusto (opetusvideot ja materiaalin lataus)
  • Tehtäväkirja (vinkit, harjoitukset ja muistiinpanot)
  • 6 satukirjaa
  • Tunnekortit
  • Vahvuuskortit
  • Hengityskortit
  • Paljon muuta innostavaa materiaalia lapsille

Ympyräiset Tunnetaito-ohjelma sai suomalaisen oppimistuotteen sertifikaatin! Education Alliance Finlandin kehittämällä akateemisella menetelmällä tutkitaan digitaalisten oppimistuotteiden pedagogista laatua. Lue lisää

Pilottiprojekti

Ympyräiset Tunnetaito-ohjelma oli käytössä useassa suomalaisessa päiväkodissa kevään 2019 aikana. Pilottikäyttö jatkuu elokuussa 2019 uusissa päiväkodeissa. Psykologian tohtori Maryam Zarra-Nezhad toteuttaa pilottiprojektista tutkimuksen ”Tunnetaitojen opetuksen vaikutuksen seuraaminen päiväkodeissa”.  Maryam on erikoistunut aiheisiin lasten sosiaaliemotionaalisten taitojen kehitys ja vanhemmuus.

MaryamZarra-Nezhad
Ph.D. in Developmental Psychology

Syksyn tutkimus- ja pilottipäiväkodit on valittu. Kiitos valtavasta kiinnostuksesta!

Ohjelma on tulossa laajempaan jakeluun alkuvuodesta 2020.

Lisätietoja:

Mari Korkeamäki
Rounders Entertainment Oy
mari.korkeamaki@rounders.fi
Puh. 040 351 8882