Loading...

Opitaan tunnetaitoja yhdessä!

Ympyräiset Tunnetaito-ohjelma on laadukasta pedagogista toimintaa tunne- ja sosiaalisten taitojen harjoitteluun lapsiryhmässä.

Psykologien suunnittelema oppimateriaali kehittää ammattikasvattajien osaamista ja antaa työkaluja lasten tunne- ja sosiaalisten taitojen vahvistamiseen. Puolen vuoden ohjelma sisältää askeleittain etenevän ryhmän kasvattajien koulutusmateriaalin, valmiit tuntisuunnitelmat ja paljon innostavaa materiaalia lasten tunnetuokoiden vetämiseen. Ohjelma on suunniteltu soveltuvaksi varhaiskasvatukseen, esikouluun ja alkuopetukseen.

Miksi

ohjelma kannattaa hankkia?

 • Tunnetaidot ovat elämän tärkeimpiä taitoja
 • Kattava ja käytännönläheinen ohjelma
 • Koko ryhmän hyvinvointi kasvaa
 • Opitut taidot integroituvat osaksi ryhmän toimintaa
 • Ohjelma kattaa laajasti VASU:n tavoitteet
 • Vahvistetaan lasten sosiaalisia ja kognitiivisia taitoja sekä kehitetään kouluvalmiutta

Miten

ohjelma toimii?

 • Innostava lisä osaksi ryhmän normaalia toimintaa
 • Eteneminen jaksoissa sosioemotionaalisten ydintaitojen mukaan 
 • Kasvattajan käytännönläheinen koulutusmateriaali verkkopalvelussa ja tehtävävihossa
 • Valmiit tuntisuunnitelmat lasten Tunnetuokioille
 • Pedagogisesti suunniteltu ensimmäinen oppikokonaisuus valmistaa lapset koulutaipaleelle

Kysy lisää ja pyydä tarjous!

Mari Korkeamäki
Roundies Entertainment Oy
Puh. 040 3518882
[email protected]

Ympyräiset Tunnetaito-ohjelman hyödyt:

Ohjelman vaikuttavuus on tutkittu 

Ympyräiset Tunnetaito-ohjelma pilotoitiin 20 päiväkodissa vuoden 2019 ja 2020 aikana. Pilotista tehdyssä vaikuttavuustutkimuksessa (Moazami-Goodarzi & ym., 2021) ohjelman käyttöä testiryhmässä verrattiin ryhmiin, joissa ei hyödynnetty mitään tunnettua tunnekasvatusmetodia. Opettajat täyttivät ryhmästään arvion ennen ohjelman käyttöönottoa ja analysoivat oppimateriaalien hyödyllisyyttä myös jälkeenpäin.

Tutkimuksen mukaan Tunnetaito-ohjelma kehitti lasten sosiaalisia taitoja, ja ohjelmaa hyödyntävissä ryhmissä ilmeni yleisesti ottaen vähemmän ongelmatilanteita. Keskeinen löydös oli, että Ympyräiset Tunnetaito-ohjelma tukee myös opettajien ammatillista kehitystä.

Ohjelmaan osallistuneillla opettajalla oli paremmat valmiudet tukea ryhmän SEL-taitoja.

95% osallistujista vastasi myönteisesti seuraaviin väitteisiin:

 • Koen, että ohjelmalla oli myönteinen vaikutus omaa suhteeseeni lapsiin.
 • Olen nähnyt myönteisiä muutoksia lasten käyttäytymisessä.
 • Näen parannusta lasten tunneilmaisussa luokkatilanteissa.

Parempaa vuorovaikutusta ja toimivampi työympäristö Ympyräiset -ohjelman avulla!

Tutustu ohjelmaan

UUTUUS! Ehkäise kiusaamista Ympyräisten kanssa

Kiusaamisen tuhoisat seuraukset ovat olleet paljon esillä viime aikoina. Päätimme vastata suureen tarpeeseen kiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi ja kehitimme Tunnetaito-ohjelmalle pikkusisaren, Empatiataiturit-ohjelman. Se keskittyy vahvistamaan lasten empatiataitoja ja ryhmän yhteishenkeä. Lapset saavat myös työkaluja kiusaamisen kohtaamiseen. Ohjelma sopii laajemman Tunnetaito-ohjelman jatkoksi tai ensimmäiseksi Ympyräiset tunnekasvatusmenelmän tuotteeksi. 

Ohjelman tilaukset: https://empatiataiturit.fi

Julia Pöyhösen ja Heidi Livingstonin 22.9.2021 pitämässä webinaarissa EMPATIATAIDOT VÄHENTÄVÄT KIUSAAMISTA esiteltiin ohjelman aihepiiriä. Webinaarin diat näet täältä:

Diat Empatiataidot vähentävät kiusaamista

Tilaa Tunnetaito-ohjelman Uutiskirje

Uutiskirjeessämme saat tunnetaitoihin liittyvää tutkimustietoa, pieniä vinkkejä ryhmän arkeen sekä lisätietoja Ympyräiset Tunnetaito-ohjelmasta.