Etusivu 2020-05-06T13:34:27+00:00
Loading...

Uusi kotimainen Tunnetaito-ohjelma

Ympyräiset Tunnetaito-ohjelma on upea yhdistelmä lisäkoulutusta ammattikasvattajalle ja innostavaa materiaalia tunne- ja sosiaalisten taitojen harjoitteluun lapsiryhmässä.

Psykologien suunnittelema oppimateriaali soveltuu varhaiskasvatukseen, esikouluun ja ala-asteen ensimmäisille luokille. Puolen vuoden ohjelma sisältää ryhmän kasvattajien koulutusmateriaalin, valmiit tuntisuunnitelmat, 8 satukirjaa ja paljon muuta innostavaa materiaalia ja työkaluja tunnetaitojen harjoitteluun lapsiryhmässä.

Miksi

ohjelma kannattaa hankkia?

 • Tunnetaidot ovat elämän tärkeimpiä taitoja
 • Kattava ja käytännönläheinen ohjelma
 • Koko ryhmän hyvinvointi kasvaa
 • Opitut taidot integroituvat osaksi ryhmän toimintaa
 • Ohjelma kattaa laajasti VASU:n tavoitteet
 • Vahvistetaan lasten sosiaalisia ja kognitiivisia taitoja sekä kehitetään kouluvalmiutta

Miten

ohjelma toimii?

 • Innostava lisä osaksi ryhmän normaalia toimintaa
 • Eteneminen jaksoissa sosioemotionaalisten ydintaitojen mukaan 
 • Kasvattajan käytännönläheinen koulutusmateriaali verkkopalvelussa ja tehtävävihossa
 • Valmiit tuntisuunnitelmat lasten Tunnetuokioille
 • Pedagogisesti suunniteltu ensimmäinen oppikokonaisuus valmistaa lapset koulutaipaleelle

Kysy lisää ja pyydä tarjous!

Mari Korkeamäki
Rounders Entertainment Oy
Puh. 040 3518882
mari.korkeamaki@roundies.fi

Ympyräiset Tunnetaito-ohjelman hyödyt:

Tunne­taitojen opettele­minen kannattaa aloittaa jo pienten lasten kanssa

Tunnetaitoja kannattaa harjoitella päiväkodissa ja ala-asteella, sillä hyvistä tunnetaidoista on monia hyötyjä sekä lapsen itsensä että koko ryhmän hyvinvoinnin kannalta.

Lapsi, jolla on hyvät tunnetaidot, osaa tunnistaa omia ja muiden tunteita, osaa säädellä omien tunteidensa voimakkuutta ja osaa hallita käyttäytymistään. Toimivat tunnetaidot parantavat itsetuntemusta ja edesauttavat muun muassa myönteisen minäkuvan ja vahvan itsetunnon rakentumista. Hyvät tunnetaidot myös edistävät oppimista ja mahdollistavat myönteisten ihmissuhteiden rakentamisen. Tunnekasvatus on tärkeä työväline kiusaamisen ehkäisemisessä.

Tutustu ohjelmaan