Loading...

Uusi kotimainen Tunnetaito-ohjelma

Ympyräiset Tunnetaito-ohjelma on upea yhdistelmä lisäkoulutusta ammattikasvattajalle ja innostavaa materiaalia tunne- ja sosiaalisten taitojen harjoitteluun lapsiryhmässä.

Psykologien suunnittelema oppimateriaali soveltuu varhaiskasvatukseen, esikouluun ja alkuopetukseen. Puolen vuoden ohjelma sisältää ryhmän kasvattajien koulutusmateriaalin, valmiit tuntisuunnitelmat, 8 satukirjaa ja paljon muuta innostavaa materiaalia ja työkaluja tunnetaitojen harjoitteluun lapsiryhmässä.

Miksi

ohjelma kannattaa hankkia?

 • Tunnetaidot ovat elämän tärkeimpiä taitoja
 • Kattava ja käytännönläheinen ohjelma
 • Koko ryhmän hyvinvointi kasvaa
 • Opitut taidot integroituvat osaksi ryhmän toimintaa
 • Ohjelma kattaa laajasti VASU:n tavoitteet
 • Vahvistetaan lasten sosiaalisia ja kognitiivisia taitoja sekä kehitetään kouluvalmiutta

Miten

ohjelma toimii?

 • Innostava lisä osaksi ryhmän normaalia toimintaa
 • Eteneminen jaksoissa sosioemotionaalisten ydintaitojen mukaan 
 • Kasvattajan käytännönläheinen koulutusmateriaali verkkopalvelussa ja tehtävävihossa
 • Valmiit tuntisuunnitelmat lasten Tunnetuokioille
 • Pedagogisesti suunniteltu ensimmäinen oppikokonaisuus valmistaa lapset koulutaipaleelle

Kysy lisää ja pyydä tarjous!

Mari Korkeamäki
Rounders Entertainment Oy
Puh. 040 3518882
mari.korkeamaki@roundies.fi

Ympyräiset Tunnetaito-ohjelman hyödyt:

Vaikuttavuustutkimus ohjelmasta

Ympyräiset Tunnetaito-ohjelma pilotoitiin 20 päiväkodissa vuoden 2019 aikana. Pilottikierroksesta tehtiin vaikuttavuustukimus tutkijatohtori Maryam Zarra-Nezhadin toimesta. Ohjelmaan osallistuneista lapsista kerättiin pre- ja post-aineistoa päiväkodista ja lasten vanhemmilta.

Ohjelman positiiviset vaikutukset ryhmien tunne- ja sosiaalisiin taitoihin ovat kiistattomat. Ohjelmaan osallistuneilla lapsilla esiintyi kontrolliryhmään nähden vähemmän turvattomuutta ja pelokkuutta, heidän emotionaaliset ongelmat olivat vähentyneet kontrolliryhmää enemmän, he kokivat enemmän positiivisia tunteita kuten iloa ja onnellisuutta. He myös olivat vähemmän pidättyväisiä ja ujoja, ja heidän taipumuksensa ilmaista turhautuneisuutta ja vihastumista oli matalampi.

Ohjelmaan osallistuneilla lapsilla sosiaalisissa tilanteissa välttelevät, epävarmat ja pelokkaat käyttäytymismallit olivat vähentyneet enemmän kuin kontrolliryhmässä. Lisäksi heillä mitattiin enemmän sosiaalisesti myönteistä käyttäymistä kuten avuliaisuutta, välittämistä ja kiintymyksen osoittamista.

Tutkimus osoitti Ympyräisten tunnetaito-ohjelman olevan tehokas edistämään myönteistä sosioemotionaalista kehitystä varhaiskasvatuksessa ja ehkäisemään sosiaalisesti epäsopivia käytösmalleja.

Tutustu ohjelmaan

Tilaa Tunnetaito-ohjelman Uutiskirje

Uutiskirjeessämme saat tunnetaitoihin liittyvää tutkimustietoa, pieniä vinkkejä ryhmän arkeen sekä lisätietoja Ympyräiset Tunnetaito-ohjelmasta.