Etusivu 2019-11-18T15:11:10+00:00
Loading...

Tunnetaitojen oppiminen eläväksi tarinoiden ja leikin keinoin

Ympyräiset on suomalainen, pedagogisesti kehitetty konsepti, joka tarjoaa työkaluja lapsen tunne- ja kaveritaitojen vahvistamiseen. Toimivat tunnetaidot parantavat itsetuntemusta ja edesauttavat myönteisen minäkuvan ja vahvan itsetunnon rakentumista. Hyvät tunnetaidot myös edistävät oppimista ja mahdollistavat myönteisten ihmissuhteiden rakentamisen.

Tunnetaitojen opettelemisen voi aloittaa jo pienten lasten kanssa

Tunnetaitojen opettelemisen voi aloittaa jo pienten lasten kanssa ja päiväkotiryhmä on todettu hyväksi areenaksi tunnetaitojen harjoitteluun. Psykologien suunnittelema Ympyräiset Tunnetaito-ohjelma sisältää paljon innostavaa materiaalia niin lapsille kuin varhaiskasvattajillekin.

Tutustu ohjelmaan

Lapsia inspiroivaa sisältöä

Pedagogien kanssa kehitettyä Ympyräiset-konseptia testattiin vuonna 2016 Helsingin Yliopiston Playful Learning Centerin ohjaamana lapsiryhmissä. Lapset ihastuivat Ympyräisten sympaattisiin pyöreisiin eläinhahmoihin.

Testauksessa kirjojen vahvuudeksi todettiin, että ilon ja positiivisten tunteiden lisäksi tarinat antavat mahdollisuuden pohtia lasta kiinnostavia tunteita kuten vihaisuutta, kiukkua ja pelkoa sekä syy-seuraussuhteisiin ja tunteisiin johtaneita tilanteita.

Ensimmäiset kirjat ilmestyivät syksyllä 2017 Kustannus Mäkelän julkaisemana. Ympyräiset satukirjasarja on kerännyt kehuja niin perheiltä kuin lastenkasvatuksen ammattilaisiltakin. Nyt Ympyräiset kirjoja on jo 9 kappaletta. Tutustu ja tilaa 

Uuden Tunnetaito-ohjelman lasten Tunnetuokiot jäsentyvät Ympyräiset satukirjojen ympärille, koska uusien asioiden hahmottaminen on lapselle mieluista ja helppoa tarinoiden avulla. Lasten Tunnetuokioissa tutustutaan tunnetaitoihin monipuolisesti satujen, keskustelun ja erilaisten tehtävien avulla. Ohjelma sisältää myös psykologien paljon käyttämät Tunne- ja Vahvuuskortit innostavilla Ympyräiset hahmoilla kuvitettuna.

Tutustu ohjelmaan